PRoizobud

Firma PROIZOBUD s.c. rozpoczęła swą działalność z początkiem 2008 roku, ale doświadczenia zawodowe jej założycieli sięgają pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy jako podwykonawcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę prace przy uszczelnianiu i wzmacnianiu takich obiektów jak Metro Warszawskie, elektrociepłownia Siekierki, zapora elektrowni wodnej w Gródku w Borach Tucholskich, kolektor Ślęza we Wrocławiu, Oczyszczalnia Ścieków w Janówku k. Wrocławia. Firma zatrudnia dobrze przygotowanych zawodowo pracowników.

h

o nas

16

usługi

Podstawowy obszar działaności firmy obejmuje prace z zakresu ochrony konstrukcji budowlanych przed wodą i wilgocią, w tym:

 

  • uszczelnianie i likwidacja przecieków wody metodą iniekcji ciśnieniowej,
  • wykonywanie i odtwarzanie izolacji poziomych (przegród poziomych) metodą iniekcji ciśnieniowej,
  • uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach budowlanych,
  • wykonywanie przegród poziomych metodą iniekcji grawitacyjnej przy użyciu materiałów systemu Penetron,
  • hydroizolacje nowo powstających oraz oraz istniejących konstrukcji budowlanych w systemie Penetron,
  • osuszanie budynków  przy użyciu materiałów systemu krystaliczno-kapilarnego,
  • utwardzanie i wzmacnianie powierzchni betonowych przy użyciu materiałów systemu krystaliczno-kapilarnego,
  • uszczelnianie przejść rurowych przez stropy i ściany.

Firma utrzymuje stałą współpracę z producentami i dystrybutorami produktów chemii budowlanej, takimi jak MC BAUCHEMIE, PENETRON, DRIZORO, CETCO, DE NEEF.